Фото с сайта Рыборецкой СОШ

PÄIVÄINE

Nouze, nouze, päiväine,

Ülähäks taivhale,

Kacuhta-ške iknaha,

Kucu lapsid vändmaha,

Ištuba hö laučaižil,

Kubaidaba jaugaižil.

Olʾga Žukova